Välkommen

Relationsdoktorn

Vi som arbetar här är Hannah Engel och Anders Avemo. 

Vi erbjuder inom ramen för en privatläkarmottagning hjälp åt relationer i kris. Hannah är legitimerad psykolog psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Anders är läkare med specialistkompetens i psykiatri. Vi är båda Imagoutbildade och cerifierade som terapeuter workshop presenters och handledare. vi har också utbildat oss i EFT Emotion Focused Therapy och IFS Internal Family Systems mm.